21 February 2011

Döden

http://www.wtai.se/bright-eyes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Och detta bara någon vecka efter spelningen i Royal Albert Hall. Gissa om jag kommer att försmäkta.

1 comment:

The definition of madness