19 September 2012

Conor Oberst kommer till Stockholm i Januari, och för att riktigt visa hur jag känner inför det så tänkte jag citera mitt eget fjortonåriga jag:":'))))"

-Isabella Blomstrand, 2006


No comments:

Post a Comment

The definition of madness