15 February 2009

påmind.

Dina ögon gör mig påmind.
Utan att säga något, frågar du mig om jag minns.
Då min blick dansar från din, till mina skor,
ner på golvet.
Självklart minns jag, svarar jag då.

No comments:

Post a Comment

The definition of madness