02 September 2009

att stänga av sig

bloggen
förbloggen
blgogen21

Någon jag växt upp med och någon som ska gestalta en av de viktigaste rollerna i mitt liv har jag stängt av mig inför. Jag bryr mig inte om roller, jag gör ju inte det.
Men någon har fått mig att tro att saker ska vara på ett visst sätt.
Och sättet jag automatiskt stängt av mig på,
Fungerar inte

No comments:

Post a Comment

The definition of madness