05 January 2010

förnimmelser

PROLOG


flygterminal via hjärtcentral
igenimmade glasögon och
ett pågående "hejdå"Sneglande, flackande, fladdrande
blickar
mot ensamma händer
där får vi plats.
EPILOG


ingen håller med mig
men jag lovar att du är fin

No comments:

Post a Comment

The definition of madness