04 August 2010

det är jobbigt att sova ensam om man inte gjort det på en vecka

No comments:

Post a Comment

The definition of madness