03 August 2010

Jag har en bok som ingen får läsa, förutom jag.
Den var tom från början men ny fyller jag blad på blad

1 comment:

The definition of madness