01 March 2011

проект

Fastnålad på koftan; Yoricks kranium i Hamlets händer - och jag försöker hålla dagarna isär så gott det går. Men när jag, då jag berövats på den dvala som jag för längesedan skulle legat försjunken i, bevittnat nattens tysta färd till morgondagens långsamma, så kan jag inte längre skilja den ena dagen ifrån den andra.

Foto: Hannah Modigh
ur Hillbilly heroin, honey

1 comment:

The definition of madness