17 April 2010

Klockan är framvriden
och det är under tiden
som jag vrider mig och
vänder dig bort från mig

No comments:

Post a Comment

The definition of madness