11 July 2011

sjó skrímsli havs(vid)under

Jag, småtrollen och Den stora översvämningen utgjorde korridorerna den här morgonen

Och jag börjar föreställa mig hur de kliniskt vita väggarna skulle tyckas sänkas i den grönblå havet, som om de bara skulle ned och vändas likt en tepåse i koppen - fast i havet jag så gärna vill öppna bvc-portarna för. Sjukhussängarna, britsarna och de ergonomiska snurrstolarna skulle ge med sig och dramatiskt välta när vattnet forsat in i behandlingsrummen, de skulle hamna i en slags undervattensturbulens i det strömmande fluidum jag låtit storma in för att överta byggnaden. Även jag skulle bli tvungen att ge vika, ge mig hän, för den syndaflod som snart trängt sig genom alla portar och fönster inuti byggnaden. Mitt hår skulle blandats med sjögräsen och tången som virvlat genom korridorerna, armarna skulle ha slagits ut, bänts isär när vattnet rusat mot mig för att ge mig mitt sista obarmhärtiga famntag

No comments:

Post a Comment

The definition of madness