11 May 2012

3 självporträtt av kufiskt slag


någon slags bekräftelse på att jag fortfarande lever.

No comments:

Post a Comment

The definition of madness