18 January 2011

visst är jag ett barn
som ger upp
i hennes knotiga armar.

Det är i hennes händer,
vilka jag aldrig kommer att växa ur,
jag karvar en båt.

Barken på hennes händer och
rötterna vi bundit samman.


Våra stammar har vi tappat
på spån.


Men vad är väl att vara ett barn för ikväll
vad är väl att ge upp, ge hän
för hennes knotiga armar

No comments:

Post a Comment

The definition of madness